Tag: Marathi Diwas

Marathi Diwas

किववयर् वष्णू वामन शरवाडकर यांच्या जयंतीचे औचत्य साधून शुक्रवार द. 26 फेब्रुवारी2016 या दवशी आयर्...

Read More

मराठी भाषा दिवस

२७ फेब्रुवारी हा दिवस मराठी साहित्याचा मानदंड कुसुमाग्रज  यांचा जन्मदिवस, हा दिवस ‘मराठी भाषा दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो. त्याच प्रमाणे आर्य विद्या मंदिर जुहु येथेही आम्ही मराठी दिवस दरवर्षी साजरा करतो. ह्यावर्षी २६ फेब्रुवारी...

Read More
Loading

FROM OUR ARCHIVES

Powered by Intellischools