संगीत प्रार्थना अाहे

संगीत ही अशी एक प्रार्थना आहे जी आपल्या हृदयातून येते.पण ही प्रार्थना कोणत्याही एका धर्माची किंवा कोणत्याही एका विशिष्ट देवासाठी नसते.श्रोता हाच देवासमान असतो. संगित जात, धर्म , देश असा भेदभाव ओळखत नाही.  प्रार्थना म्हटल्यावर...

Read More